VI HJÄLPER ER MED

snöröjning, buskröjning och entreprenaduppdrag

VI HJÄLPER ER MED

snöröjning, buskröjning och entreprenaduppdrag

VI HJÄLPER ER MED

snöröjning, buskröjning och entreprenaduppdrag

Företaget

 

Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform med Sture Sundqvist som enda aktieägare. Sture Sundqvist Traktor AB:s verksamhetsidé är att utföra anläggningsmaskintjänster genom uthyrning av anläggningsmaskiner med förare med branschmässig kompetens och kvalitet i utförandet. Även egna åtaganden i form av egna entreprenader.

 

Verksamhetsområdet är i huvudsak inom Västerbottens och Västernorrlands län, men kan vid behov utsträckas till hela Sverige. Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna, Småföretagarna och är delägare i SAF.
 
Antal anställda: 2-5 pers beroende på säsong. Administration utförs av Britt Sundqvist, vilken ansvarar för kontroll av handlingar, kontakter med beställare, kontakter med myndigheter, underlag för fakturering, kvalitetssäkring enligt ISO 9002 och utbildning. Sture Sundqvist ansvarar för inköp, materialleveranser, maskiner och underhåll. För all administration som rör anställda ansvarar Britt Sundqvist. Grundbokföringen utförs av Britt Sundqvist och för bokslut och revision ansvarar Redovisningsbyrån Yvonne och Marie.

 

Personal

Ägaren som förare har följande kompetens:
Yrkesbevis för hjullastare, Körkort A B, Genomgången kurs i Arbete på väg, Genomgången kurs i Heta Arbeten, Genomgången kurs i Hjälp på Väg, Genomgången kurs i ADR

 

Stellan Sundqvist har följande kompetens:
Yrkesbevis för hjullastare, 4-årig teknisk utbildning (mark och anläggning), Körkort B BE, Genomgången kurs i Arbete på Väg, Genomgången kurs i Väg 94 och materialkännedom resp. vägunderhåll, Genomgången kurs i Heta Arbeten, Genomgången kurs i Kvalitetsansvar (kommunal nivå)
 
Ola Jonsson har följande kompetens:
Yrkesbevis för hjullastare, Körkort B C, Genomgången kurs i Arbete på väg, Genomgången kurs i Hjälp på väg
 
Förarna har ansvar för att service och underhåll av maskinerna utförs, att delta i erforderliga informationer/byggmöten, att veckorapporter skrivs, att dokumentation och egenkontroll utförs,förvaring av dokument visande förarens kompetens, underlag för fakturering, maskin och företagsuppgifter. Förarna ansvarar också för att självständigt uppsöka, åta och utföra maskintjänster.

Policy

Alla våra kunder ska känna att tjänster/uppdrag från oss betyder hög kvalitet. Alla våra medarbetare ska ansvara för att det arbete de utför görs enligt riktlinjerna i vårt kvalitetssystem.

 

Strävan att göra rätt från början och producera felfria tjänster och uppdrag ska vara grundläggande i medarbetarnas kvalitetstänkande.

 

Vi ska ha en öppen kommunikation med våra kunder och leverantörer i kvalitetsfrågor, för ett ömsesidigt utbyte av kunnande i syfte att utveckla och förbättra samarbetet och produkter/tjänster.

 

Arbetsmiljö

Företaget har gjort och vidmakthåller internkontroll av arbetsmiljön i enlighet med de anvisningar som är lämnade av Maskinentreprenörerna Internkontroll av arbetsmiljön. Handlingar rörande internkontrollen av arbetsmiljön och kvalitetssystem i övrigt kan på anmodan uppvisas.


Ekonomi

Företagets omsättning är ca 2,5 miljoner kronor. Har ej annan överenskommelse träffats tillämpas leveransvillkor. Maskinentreprenörernas Allmänna Hyresvillkor för maskin med förare. Fakturering sker fakturering för varje tvåveckorsperiod med betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum. Företaget har F-skattesedel och är momsregistrerat. Bankförbindelse är Handelsbanken, Robertsfors. Företaget har fullständiga försäkringar via Länsförsäkringar i Umeå.

  
 
© 2024 Stures Traktor
Information om cookies