Företaget

 
Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform med Sture Sundqvist som enda aktieägare. Sture Sundqvist Traktor AB:s verksamhetsidé är att utföra anläggningsmaskintjänster genom uthyrning av anläggningsmaskiner med förare med branschmässig kompetens och kvalitet i utförandet. Även egna åtaganden i form av egna entreprenader.
 
Verksamhetsområdet är i huvudsak inom Västerbottens och Västernorrlands län, men kan vid behov utsträckas till hela Sverige.
 
Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna, Småföretagarna och är delägare i SAF.
 
Antal anställda: 2-5 pers beroende på säsong. Administration utförs av Britt Sundqvist, vilken ansvarar för kontroll av handlingar, kontakter med beställare, kontakter med myndigheter, underlag för fakturering, kvalitetssäkring enligt ISO 9002 och utbildning. Sture Sundqvist ansvarar för inköp, materialleveranser, maskiner och underhåll. För all administration som rör anställda ansvarar Britt Sundqvist. Grundbokföringen utförs av Britt Sundqvist och för bokslut och revision ansvarar Redovisningsbyrån Yvonne och Marie.